Stažení

Měli byste používat binární balíčky poskytované pro váš operační systém, vyjma situací, kdy chcete testovat nejnovější verzi. Přesto jsou k dispozici i balíčky se zdrojovými kódy.

This page currently mentions gtkmm 3 binary packages. We will update this page some time as binary packages for gtkmm 4 become available.

Binární balíčky

Na Internetu můžete najít různé balíčky RPM a DEB od třetích stran, ale jen ty uvedené zde jsou schválené týmem gtkmm. Dejte prosím najevo autorům své linuxové distribuce, že byste chtěli, aby poskytovali oficiální balíčky gtkmm.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  These project pages might give status.
 • Fedora/RedHat Linux: Use
  yum install gtkmm30-docs
  to get the runtime, development, and documentation packages.
 • Gentoo Linux: Get dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Use yast to install gtkmm3-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
 • Windows: Zde je instalátor.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc nebo jiné kompilátory dané platformy): The Written Word poskytuje binární balíčky gtkmm včetně správce balíčků.

Řekněte nám prosím o dalších.

Balíčky se zdrojovým kódem

Verze se sudými čísly (jako 3.16.x) jsou stabilní. Verze s lichými čísly (jako 3.15.x) jsou nestabilní vývojové verze.

Požadavky

GTK

You can download GTK and GNOME source code from download.gnome.org/sources/.