Ανάπτυξη gtkmm

gtkmm development is done in the GNOME Git repository. To get started developing gtkmm, see the detailed Git instructions. Discussion about gtkmm development happens on the mailing list.

Παρακαλούμε μην μας ταχυδρομείτε άμεσα - χρησιμοποιήστε την λίστα αλληλογραφίας.

Προγραμματιστές και συντελεστές

Τρέχοντες συντηρητές

Προηγούμενοι συντηρητές

Υπάρχουν πολλές διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις από πολλά άτομα. Τους ευχαριστούμε.