Γίνεται λήψη

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εκτελέσιμα πακέτα για το λειτουργικό σας σύστημα εκτός και επιθυμείτε να δοκιμάσετε τις τελευταίες εκδόσεις. Όμως, τα πηγαία πακέτα είναι επίσης διαθέσιμα.

This page currently mentions gtkmm 3 binary packages. We will update this page some time as binary packages for gtkmm 4 become available.

Εκτελέσιμα

Μπορεί να βρείτε μια ποικιλία RPMs τρίτων και debs στο διαδίκτυο, αλλά μόνο αυτά που είναι καταχωρισμένα εδώ έχουν εγκριθεί από την ομάδα gtkmm. Παρακαλώ ενθαρρύνετε τη διανομή Linux σας να παράσχει επίσημα πακέτα gtkmm.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  These project pages might give status.
 • Fedora/RedHat Linux: Use
  yum install gtkmm30-docs
  to get the runtime, development, and documentation packages.
 • Gentoo Linux: Get dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Use yast to install gtkmm3-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
 • Windows: Here is an installer.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc or the platform compilers): The Written Word offer binary gtkmm packages, with package management.

Παρακαλούμε πείτε μας για τα άλλα λειτουργικά.

Πηγή

Οι εκδόσεις με ζυγή αρίθμηση (όπως 3.16.x) είναι σταθερές. Οι εκδόσεις με μονή αρίθμηση (όπως 3.15.x) είναι οι υπό ανάπτυξη εκδόσεις.

Απαιτήσεις

GTK

You can download GTK and GNOME source code from download.gnome.org/sources/.