Πρόσθετοι πόροι

Διαθέσιμα γραφικά στοιχεία

Πέρα από τους διανεμόμενους προσαρμοστές με gtkmm και gnomemm, πρόσθετα γραφικά στοιχεία και βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές.

 • Το GtkGlExtmm αποδίδει το OpenGL για gtkmm
 • Το gtkmozembedmm είναι γραφικό συστατικό περιηγητή ιστού με βάση το Mozilla
 • Το Plotmm είναι γραφικό συστατικό σχεδιογράφησης για επιστημονικές εφαρμογές
 • Το gtksourceviewmm είναι προσαρμοστές για GtkSourceView(Gtk::TextView με επισήμανση σύνταξης)
 • To >gstreamermm είναι προσαρμοστές για gstreamer (μέσα ροής)
 • Το VTEmm είναι γραφικό συστατικό τερματικού
 • Το gtkextramm είναι προσαρμοστές για GtkExtra (σχεδιογράφησης, φύλλου, κλπ)
 • Το FlowCanvas είναι καμβάς για δεδομένα συστημάτων ροής
 • Το cwchessboard είναι ομάδα εργαλείου πίνακα σκακιέρας C++ για gtkmm

εργαλεία gtkmm

 • Glade User Interface Designer for GTK, glade UI files can be used from a gtkmm program by using Gtk::Builder
 • Το glademm είναι ενότητα glade για αυτόματη δημιουργία κώδικα gtkmm (σημείωση: το glademm είναι διαφορετικό από το libglademm ή το Gtk::Builder)
 • Το Bakery είναι μοντέλο εγγράφου/προβολής

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν gtkmm

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, μερικές φορές είναι καλό να κοιτάξτε στην πηγή ή σε κάποιο άλλο έργο χρησιμοποιώντας το ίδιο πακέτο εργαλείων.

Χρήση του gtkmm:

 • Το Regexxer είναι αναζήτηση/αντικατάσταση πολλαπλού αρχείου με οπτική ανάδραση
 • Το SubSubSub δημιουργεί ιεραρχικά έγγραφα κειμένου
 • Το PrefixSuffix μετονομάζει δέσμες αρχείων
 • Το Towel αναπαράγει ήχο
 • Το Glom είναι περιβάλλον βάσης δεδομένων
 • Το Guikachu είναι επεξεργαστής γραφικών πόρων για εφαρμογές PalmOS
 • Το Inkscape είναι σχεδίαση διανυσματικών γραφικών
 • Το Gnomoradio είναι μερισμός ομότιμης επικοινωνίας της ελεύθερα αδειοδοτούμενης μουσικής
 • Gip IP address calculator
 • Το K-3D δημιουργεί 3Δ και κίνηση
 • Η Παρακολούθηση υλικού είναι μικροεφαρμογή πίνακα του GNOME
 • Το Workrave βοηθά στην ανάκτηση και αποφυγή του RSI
 • Το timfx είναι πρόσθετο ψηφιακών εφέ βίντεο για το Kino
 • Το GParted είναι εργαλείο κατάτμησης δίσκου
 • Το gcdmaster είναι συστήματος υποστήριξης cdrdao
 • Η Περιοχή ταπετσαρίας είναι μικροεφαρμογή πίνακα GNOME
 • Το MLView είναι επεξεργαστής XML
 • Το Duty Roaster διαχειρίζεται εκ περιτροπής δραστηριότητα
 • Το Gobby είναι συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου
 • Το Pinot είναι εργαλείο META-αναζήτησης
 • Το Agave είναι γεννήτρια συνδυασμού χρωμάτων
 • Το AmyEdit είναι επεξεργαστής LaTeX
 • Το Aeskulap είναι εφαρμογή προβολής ιατρικών εικόνων
 • Το gspeakers είναι σχεδιαστής μεγαφώνου
 • Το FreeDoko είναι παιχνίδι καρτών
 • Το miniSIP είναι τηλέφωνο διαδικτύου
 • Το Goupil είναι διαχείριση μελών
 • Το Om είναι αρθρωτό synthesizer και επεξεργαστής εφέ
 • Το Nitrogen είναι περιηγητής και ρυθμιστής παρασκηνίου
 • Το Nemiver είναι GUI για τον αποσφαλματωτή gdb του GNU
 • Το BMP είναι εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου
 • Το USBSink συγχρονίζει αρχεία μέσω USB
 • Το Elfelli είναι ηλεκτρική προσομοίωση γραμμής ροής
 • Το Referencer είναι οργανωτής εγγράφων και διαχειριστής βιβλιογραφίας
 • Το Granule είναι κάρτες ευρετηρίου
 • Το Ardour 2 είναι πολυκαναλικού καταγραφέας σκληρού δίσκου και σταθμός εργασίας ψηφιακού ήχου
 • Το Passepartout είναι επιτραπέζια έκδοση
 • Το gwavmerger είναι εργαλείο εκμάθησης ξένων γλωσσών
 • Το WaveMixer είναι επεξεργαστής ήχου
 • Το LostIRC είναι πελάτης IRC
 • Ο Διαχειριστής MySQL βάσης δεδομένων με GUI
 • Το Paco είναι οργανωτής πακέτου πηγαίου κώδικα
 • GNOME System Monitor system monitor

Χρήση του gtkmm 2.0/2.2:

 • Το HeavyMole είναι πελάτης διαμοιρασμού αρχείων
 • Το Gabber 2 είναι πελάτης Jabber IM του GNOME
 • Το Gex είναι διαχειριστής αρχείων
 • Το Efax-gtk είναι σύστημα υποστήριξης GUI για το πρόγραμμα τηλεομοιότυπου efax
 • Το Visage οργανώνει και οπτικοποιεί πληροφορίες
 • Η Προβολή Ghosts GEDCOM προβάλλει βάση δεδομένων geneology
 • Το Liar Liar είναι εργαλείο ανάλυσης τόνου φωνής
 • Το CUG είναι σχεδιογράφος 3Δ εξίσωσης

Χρήση του gtkmm 1.2:

 • Το genSQL είναι γενικό GUI SQL
 • Το Gnomoku είναι το παιχνίδι Gomoku για το GNOME
 • Το gnuvoice είναι GUI εφαρμογή φωνητικού ταχυδρομείου / μεγαφώνου / ταυτότητα καλούντα
 • Το gtkmail είναι πελάτης αλληλογραφίας GUI συμβατός με MIME
 • Το Gvbox είναι γραφικό σύστημα υποστήριξης στον τηλεφωνητή isdn4linux
 • Το Ped είναι βοήθημα επεξεργαστή διαδρομής
 • Το PicMonger είναι συσκευή σύλληψης εικόνας Usenet
 • Το RadioActive είναι εφαρμογή ραδιοφώνου για Video4Linux συμβατό με κάρτες ραδιοφώνου
 • Το softwerk είναι λογισμικό ανάλογο της ακολουθίας MIDI
 • Το terraform είναι γεννήτρια εδάφους (πολύ ωραίο)
 • Το ickle είναι πελάτης ICQ
 • Αλυσιδωτά πρόσθετα ήχου
 • Το Grany-3 είναι αυτόματος προσομοιωτής κυψέλης
 • Το Paloma είναι σύστημα διαχείρισης μουσικής
 • Το Cellumat3D είναι αυτόματος προσομοιωτής 3D κυψέλης

Σύνδεσμοι