Hämtning

Du bör använda binärpaketen som tillhandahålls för ditt operativsystem om du inte vill testa de senaste versionerna. Källkodspaket finns dock också tillgängliga.

This page currently mentions gtkmm 3 binary packages. We will update this page some time as binary packages for gtkmm 4 become available.

Binär

Du kan finna olika RPM- och deb-filer från tredje part på internet, men endast de som listats här har godkänts av gtkmm-gruppen. Uppmana gärna din Linuxdistribution att tillhandahålla officiella gtkmm-paket.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  These project pages might give status.
 • Fedora/RedHat Linux: Use
  yum install gtkmm30-docs
  to get the runtime, development, and documentation packages.
 • Gentoo Linux: Get dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Use yast to install gtkmm3-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
 • Windows: Här finns en installerare.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc eller plattformskompilatorerna): The Written Word erbjuder binära gtkmm-paket med pakethantering.

Berätta för oss om andra.

Källkod

Versioner med jämna nummer (som 3.16.x) är stabila. Versioner med udda nummer (som 3.15.x) är instabila utvecklingsversioner.

Krav

GTK

You can download GTK and GNOME source code from download.gnome.org/sources/.