Sändlista

Var finns sändlistan för gtkmm?

Vilka ämnen är lämpliga på listan?

The mailing lists are used for discussion of development, suggestions, and improvements of the C++ wrappers themselves. There is also discussion of the use of the wrapper. Questions about the underlying GTK widget set are more likely to be answered quickly through the Discourse platform. Bugs are better reported and discussed in GitLab issues and merge requests.

Listarkiv

Meddelandearkivet kan hittas på:

MARC archives messages even from before 2002, and has a more reliable search engine.

IRC-kanal

Vi diskuterar också utveckling i #c++-kanalen på irc.gnome.org, men frågor är mer troliga att få ett ordentligt svar på sändlistan. Sändlistan arkiveras också, så andra kan dra nytta av svaren.