Ανάπτυξη gtkmm

Η ανάπτυξη του gtkmm γίνεται στο αποθετήριο Git GNOME. Για να αρχίσετε την ανάπτυξη του gtkmm, δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες Git. Συζήτηση για την ανάπτυξη του gtkmm συμβαίνει στη λίστα αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε μην μας ταχυδρομείτε άμεσα - χρησιμοποιήστε την λίστα αλληλογραφίας.

Προγραμματιστές και συντελεστές

Τρέχοντες συντηρητές

Προηγούμενοι συντηρητές

Υπάρχουν πολλές διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις από πολλά άτομα. Τους ευχαριστούμε.