Γίνεται λήψη

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εκτελέσιμα πακέτα για το λειτουργικό σας σύστημα εκτός και επιθυμείτε να δοκιμάσετε τις τελευταίες εκδόσεις. Όμως, τα πηγαία πακέτα είναι επίσης διαθέσιμα.

Αυτή η σελίδα αναφέρει προς το παρόν 2 εκτελέσιμα πακέτα gtkmm. Θα ενημερώσουμε αυτήν τη σελίδα σύντομα όταν τα εκτελέσιμα πακέτα θα γίνουν διαθέσιμα για το gtkmm 3.

Εκτελέσιμα

Μπορεί να βρείτε μια ποικιλία RPMs τρίτων και debs στο διαδίκτυο, αλλά μόνο αυτά που είναι καταχωρισμένα εδώ έχουν εγκριθεί από την ομάδα gtkmm. Παρακαλώ ενθαρρύνετε τη διανομή Linux σας να παράσχει επίσημα πακέτα gtkmm.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  . Αυτές οι σελίδες του έργου μπορεί να δώσουν την κατάσταση.
 • Fedora/RedHat Linux:: Χρήση του
  yum install gtkmm30-docs
  για να πάρετε τα πακέτα του περιβάλλοντος εκτέλεσης, της ανάπτυξης και τα πακέτα τεκμηρίωσης.
 • Gentoo Linux: Λήψη του dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Χρήση του yast για την εγκατάσταση του gtkmm2-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  .
 • Windows: Here is an installer.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc or the platform compilers): The Written Word offer binary gtkmm packages, with package management.

Παρακαλούμε πείτε μας για τα άλλα λειτουργικά.

Πηγή

Οι εκδόσεις με ζυγή αρίθμηση (όπως 3.16.x) είναι σταθερές. Οι εκδόσεις με μονή αρίθμηση (όπως 3.15.x) είναι οι υπό ανάπτυξη εκδόσεις.

Απαιτήσεις

GTK+

Μπορείτε να λάβετε τον πηγαίο κώδικα GTK+ και GNOME από το download.gnome.org.