Άδεια

Το gtkmm αδειοδοτείται με την γενική δημόσια άδεια βιλιοθήκης GNU (LGPL) για όλες τις πλατφόρμες. Ο στόχος μας στην τέτοιου είδους αδειοδότηση είναι να την παράσχει για χρήση μέσα από κοινόχρηστες βιβλιοθήκες σε όλα τα έργα ανοικτά και ιδιοταγή. Άλλα έργα GNU μπορούν φυσικά να ενσωματώνουν και σύνδεση με στατικό τρόπο. Το πλήρες σώμα της άδειας παρέχεται για την επιθεώρησή σας.

Αυτή είναι η μόνη άδεια που σας δίνει τη χρήση του λογισμικού, έτσι αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό.

Σημειώστε ότι αυτή η άδεια δεν απαιτεί την έκδοση του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών σας ή βιβλιοθηκών και δεν απαιτεί την πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής.