Λίστα αλληλογραφίας

Πού είναι η λίστα αλληλογραφίας του gtkmm;

  • Η λίστα αλληλογραφίας gtkmm: gtkmm-list@gnome.org. Για εγγραφή, πηγαίνετε στην σελίδα εγγραφής.
  • Για γενική συζήτηση GTK+, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λίστα gtk.

Τι θέματα είναι κατάλληλα για τη λίστα;

Οι λίστες αλληλογραφίας χρησιμοποιούνται για συζήτηση της ανάπτυξης, αναφορές σφαλμάτων, προτάσεις και βελτιώσεις των ίδιων των προσαρμογέων της C++. Υπάρχει επίσης συζήτηση για τη χρήση του προσαρμογέα. Ερωτήσεις για την υποκείμενη ομάδα γραφικών συστατικών GTK+ είναι πιο πιθανό να απαντηθούν γρήγορα μέσα από τη λίστα gtk.

Αρχειοθήκες λίστας

Η αρχειοθήκη μηνυμάτων μπορεί να βρεθεί στην:

Οι αρχειοθήκες μηνυμάτων MARC ακόμα και πριν το 2002 και έχουν μια περισσότερο αξιόπιστη μηχανή αναζήτησης.

Κανάλι IRC

Η ανάπτυξη συζητείται επίσης στο κανάλι #c++ στο irc.gnome.org, αλλά οι ερωτήσεις είναι πιο πιθανό να απαντηθούν κατάλληλα στη λίστα αλληλογραφίας. Επιπλέον, η λίστα αλληλογραφίας αρχειοθετείται, έτσι και άλλοι μπορούν να επωφεληθούν από τις απαντήσεις.