Doplňkové zdroje

Dostupné widgety

Mimo obalujících knihoven šířených s gtkmm a gnomemm jsou z dalších zdrojů dostupné další widgety a knihovny.

 • GtkGlExtmm – vykreslování OpenGL pro gtkmm
 • gtkmozembedmm – widget webového prohlížeče založený na Mozille
 • Plotmm – widget kreslení grafů pro vědecké aplikace
 • gtksourceviewmm – obaluje GtkSourceView (Gtk::TextView se zvýrazňováním syntaxe)
 • gstreamermm – obaluje gstreamer (vysílání multimédií)
 • VTEmm – terminálový widget
 • gtkextramm – obaluje GtkExtra (grafy, sešity atd.)
 • FlowCanvas – plátno pro zobrazení systémů oběhu dat
 • cwchessboard – šachová herní deska v C++ pro gtkmm

Nástroje gtkmm

 • Glade User Interface Designer for GTK, glade UI files can be used from a gtkmm program by using Gtk::Builder
 • glademm – modul pro aplikaci Glade, který automaticky generuje kód gtkmm (upozornění: glademm se zcela liší od libglademm nebo Gtk:Builder)
 • Bakery – model „dokument/zobrazení“

Aplikace používající gtkmm

Když vše ostatní selže, je někdy dobrý nápad podívat se do zdrojových kódů jiných projektů používajících tu samou vývojářskou sadu.

Používající gtkmm:

 • Regexxer – vyhledávání/nahrazování více souborů s vizuální odezvou
 • SubSubSub – vytváření hierarchických textových dokumentů
 • PrefixSuffix – dávkové přejmenování souborů
 • Towel – hudební přehrávač
 • Glom – databázové prostředí
 • Guikachu – grafický editor prostředků pro PalmOS
 • Inkscape – kreslení vektorové grafiky
 • Gnomoradio – vzájemné sdílení hudby se svobodnou licencí
 • Gip – kalkulačka IP adres
 • K-3D – 3D modelování a animace
 • Hardware Monitor – aplet pro panel GNOME
 • Workrave – pomoc při zotavení z RSI a při její prevenci
 • timfx – zásuvný modul digitálních videoefektů pro Kino
 • GParted – nástroj na dělení disků
 • gcdmaster – grafické rozhraní pro cdrdao
 • Wallpaper Tray – aplet pro panel GNOME
 • MLView – editor XML
 • Duty Roaster – plánovní práce
 • Gobby – textový editor pro spolupráci
 • Pinot – nástroj na vyhledávání metadat
 • Agave – generátor barevných schémat
 • AmyEdit – editor LaTeX
 • Aeskulap – prohlížeč lékařských snímků
 • gspeakers – návrhy reproduktorů
 • FreeDoko – karetní hra
 • miniSIP – internetová telefonie
 • Goupil – správa členství
 • Om – modulární syntetizér a efektový procesor
 • Nitrogen – vyhledávání a nastavení pozadí
 • Nemiver – grafické rozhraní pro ladicí program GNU gdb
 • BMP – hudební přehrávač
 • USBSink – synchronizace souborů přes USB
 • Elfelli – simulátor elektrických polí
 • Referencer – bibliografický správce a organizátor dokumentů
 • Granule – kartotéky
 • Ardour 2 – vícekanálový rekordér s pevným diskem a pracovní stanice pro zpracování zvuku
 • Passepartout – DTP
 • gwavmerger – nástroj pro výuku cizích jazyků
 • WaveMixer – zvukový editor
 • LostIRC – klient IRC
 • MySQL Workbench – grafické rozhraní k databázi
 • Paco – třídění balíčků se zdrojovými kódy
 • GNOME System Monitor – sledování systému

Používající gtkmm 2.0/2.2:

 • HeavyMole – klient pro sdílení souborů
 • Gabber 2 – klient rychlé komunikace standardu Jabber pro GNOME
 • Gex – správce souborů
 • Efax-gtk – grafické rozhraní pro faxovací program efax
 • Visage – třídění a vizualizace informací
 • Ghosts GEDCOM Viewer – prohlížeč geneologických databází
 • Liar Liar – nástroj na analýzu hlasu
 • CUG – vykreslování 3D rovnic

Používající gtkmm 1.2:

 • genSQL – grafické rozhraní k obecnému SQL
 • Gnomoku – hra Gomoku pro GNOME
 • gnuvoice – grafická aplikace hlasové pošty/hlasitých hovorů/identifikace volajícího
 • gtkmail – grafický poštovní klient vyhovující MIME
 • Gvbox – grafické rozhraní pro hlasový odpovídací systém isdn4linux
 • Ped – pomůcka pro úpravy cest k souborům
 • PicMonger – stahování obrázků ze sítě Usenet
 • RadioActive – aplikace pro příjem rozhlasu na FM kartách kompatibilních s Video4Linux
 • softwerk – software podoba MIDI sekvenceru
 • terraform – generátor zemského povrchu (velmi efektní)
 • ickle – klient ICQ
 • Chained Audio Plugins – zvukové zásuvné moduly
 • Grany-3 – simulátor buněčných automatů
 • Paloma – systém pro správu hudby
 • Cellumat3D – simulátor buněčných 3D automatů