Licens

gtkmm is licensed under the GNU Lesser General Public License (LGPL) for all platforms. Our intent in licensing it in this way is to provide it for use through shared libraries in all projects both open and proprietary. Other GNU projects may of course integrate and link in a static manner. The full body of the license is provided for your inspection.

Detta är den enda licens som låter dig använda programvaran, så om du inte godkänner dess villkor får du inte använda denna programvara.

Notera att denna licens inte kräver att du släpper källkoden för dina egna program eller bibliotek och kräver inte att du ska betala några avgifter.