Λίστα αλληλογραφίας

Πού είναι η λίστα αλληλογραφίας του gtkmm;

Τι θέματα είναι κατάλληλα για τη λίστα;

The mailing lists are used for discussion of development, suggestions, and improvements of the C++ wrappers themselves. There is also discussion of the use of the wrapper. Questions about the underlying GTK widget set are more likely to be answered quickly through the Discourse platform. Bugs are better reported and discussed in GitLab issues and merge requests.

Αρχειοθήκες λίστας

Η αρχειοθήκη μηνυμάτων μπορεί να βρεθεί στην:

MARC archives messages even from before 2002, and has a more reliable search engine.

Κανάλι IRC

Η ανάπτυξη συζητείται επίσης στο κανάλι #c++ στο irc.gnome.org, αλλά οι ερωτήσεις είναι πιο πιθανό να απαντηθούν κατάλληλα στη λίστα αλληλογραφίας. Επιπλέον, η λίστα αλληλογραφίας αρχειοθετείται, έτσι και άλλοι μπορούν να επωφεληθούν από τις απαντήσεις.