Σφάλματα

See Where to report to submit new bugs or patches.

Τρέχοντα σφάλματα και διορθώσεις

A good way to get involved.

Μόλις μια διόρθωση gtkmm έχει εγκριθεί σαφώς από έναν συντηρητή, οποιοσδήποτε με πρόσβαση εγγραφής git μπορ να το εφαρμόσει.

Where to report?

 • Bugs are tracked in GNOME's issue tracker. Submit gtkmm bugs here.
 • Patches should be attached to existing issues or MRs (merge requests) rather than sent to GNOME's Discourse forum. When reporting a new bug you'll get a chance to attach a file to it immediately after opening the issue.

Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την αναφορά ενός σφάλματος;

 • version numbers of GTK, gtkmm and other related software, including your platform/distro/compiler.
 • περιγραφή σφάλματος
 • πληροφορίες για αναπαραγωγή του σφάλματος
 • αποτύπωση στοίβας, αν είναι σχετική:
   gdb ./proggy ; run ; *crash* ; where 
 • κρατήστε τη μικρή αλλά λεπτομερή
 • αν είναι δυνατό, παράσχετε μια διόρθωση

Αν δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αμέσως, τότε μπορεί να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα όσο το δυνατό πιο απλό παράδειγμα που πράγματι το κατασκευάζει. Αυτό μας βοηθά για απομόνωση του προβλήματος και αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από τον δικό σας κώδικα.

How do I create a patch?

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιήσετε το Git, αλλά αυτός είναι ο πιο απλός στη δημιουργία διόρθωσης αν δεν είστε εξοικιωμένος με το Git:

 • Take code from git
 • Τροποποιήστε αυτήν την έκδοση
 • Έλεγχος ότι μεταγλωττίζει
 • Χρησιμοποιήστε το git για τη δημιουργία μιας διόρθωσης
   git diff -u > my_fix.patch 
 • Add the patch in the issue tracker (see above).

Πρέπει να στείλω μια αναφορά σφάλματος;

Να στέλνετε πάντα μια έκθεση σφάλματος:

 • Αν καταρρεύσει το σύστημα και νομίζετε ότι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα με το gtkmm.
 • Αν δεν μπορείτε να μεταγλωττίσετε το gtkmm.
 • Αν έχετε μια καλή ιδέα πώς να κάνετε το gtkmm καλύτερο.

If you know how to fix the bug, you can create a merge request instead of (or in addition to) an issue.