Σφάλματα

Δείτε Πού να αναφέρετε για υποβολή σφαλμάτων ή διορθώσεων.

Τρέχοντα σφάλματα και διορθώσεις

Άλλα

Μόλις μια διόρθωση gtkmm έχει εγκριθεί σαφώς από έναν συντηρητή, οποιοσδήποτε με πρόσβαση εγγραφής git μπορ να το εφαρμόσει.

Πού να αναφέρετε;

 • Τα σφάλματα παρακολουθούνται στο bugzilla του GNOME. Υποβάλλετε σφαλμάτων gtkmm εδώ. Υποβάλλετε σφαλμάτων gnomemm εδώ.
 • Οι διορθώσεις πρέπει να επισυνάπτονται σε υπάρχοντα σφάλματα bugzilla αντί να στέλνονται στις λίστες αλληλογραφίας. Όταν αναφέρετε ένα νέο σφάλμα μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο σε αυτό αμέσως μετά το άνοιγμα του σφάλματος. Παρακαλούμε να θυμάστε να διορθώνετε επίσης το ChangeLog.

Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την αναφορά ενός σφάλματος;

 • αριθμοί έκδοσης του GTK+, gtkmm και άλλο σχετικό λογισμικό, συμπεριλαμβανόμενων της πλατφόρμας/διανομής/μεταγλωττιστή.
 • περιγραφή σφάλματος
 • πληροφορίες για αναπαραγωγή του σφάλματος
 • αποτύπωση στοίβας, αν είναι σχετική:
   gdb ./proggy ; run ; *crash* ; where 
 • κρατήστε τη μικρή αλλά λεπτομερή
 • αν είναι δυνατό, παράσχετε μια διόρθωση

Αν δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αμέσως, τότε μπορεί να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα όσο το δυνατό πιο απλό παράδειγμα που πράγματι το κατασκευάζει. Αυτό μας βοηθά για απομόνωση του προβλήματος και αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από τον δικό σας κώδικα.

Πώς δημιουργείτε μια διόρθωση;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιήσετε το Git, αλλά αυτός είναι ο πιο απλός στη δημιουργία διόρθωσης αν δεν είστε εξοικιωμένος με το Git:

 • Λάβετε τον κώδικα από το git
 • Τροποποιήστε αυτήν την έκδοση
 • Έλεγχος ότι μεταγλωττίζει
 • Επεξεργαστείτε το ChangeLog
 • Χρησιμοποιήστε το git για τη δημιουργία μιας διόρθωσης
   git diff -u > my_fix.patch 
 • Προσθέστε τη διόρθωση στο bugzilla (δείτε παραπάνω).

Πρέπει να στείλω μια αναφορά σφάλματος;

Να στέλνετε πάντα μια έκθεση σφάλματος:

 • Αν καταρρεύσει το σύστημα και νομίζετε ότι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα με το gtkmm.
 • Αν δεν μπορείτε να μεταγλωττίσετε το gtkmm.
 • Αν έχετε μια καλή ιδέα πώς να κάνετε το gtkmm καλύτερο.