Πρόσθετοι πόροι

Διαθέσιμα γραφικά στοιχεία

Πέρα από τους διανεμόμενους προσαρμοστές με gtkmm και gnomemm, πρόσθετα γραφικά στοιχεία και βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές.

εργαλεία gtkmm

  • Glade User Interface Designer for GTK, glade UI files can be used from a gtkmm program by using Gtk::Builder
  • glademm glade module for automatically generating gtkmm code (note: glademm is different than libglademm or Gtk::Builder)
  • Bakery Document/View Model

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν gtkmm

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, μερικές φορές είναι καλό να κοιτάξτε στην πηγή ή σε κάποιο άλλο έργο χρησιμοποιώντας το ίδιο πακέτο εργαλείων.

Χρήση του gtkmm:

Χρήση του gtkmm 2.0/2.2:

Χρήση του gtkmm 1.2:

Σύνδεσμοι