Πρόσθετοι πόροι

Διαθέσιμα γραφικά στοιχεία

In addition to the wrappers distributed with gtkmm, additional widgets and libraries are available from other sources.

  • Plotmm plot widget for scientific applications
  • gstreamermm wrappers for gstreamer (streaming media)
  • VTEmm terminal widget
  • gtkextramm wrappers for GtkExtra (plot, sheet, etc)
  • cwchessboard C++ chess board tool set for gtkmm

εργαλεία gtkmm

  • Cambalache User Interface Designer for GTK. Cambalache UI files can be used from a gtkmm program by using Gtk::Builder.
  • Glade User Interface Designer for GTK3 has been replaced by Cambalache.

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν gtkmm

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, μερικές φορές είναι καλό να κοιτάξτε στην πηγή ή σε κάποιο άλλο έργο χρησιμοποιώντας το ίδιο πακέτο εργαλείων.

Χρήση του gtkmm:

Χρήση του gtkmm 2.0/2.2:

Σύνδεσμοι