Νέα

 • 6 Απριλίου 2011: εκδόθηκαν τα gtkmm 3.0.0 και glibmm 2.28.0, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 3.0 πακετάρει το API στο GTK+ 3.0 και εγκαθίσταται παράλληλα με το gtkmm-2.4 API.
 • 10 Φεβρουαρίου 2011: το gtkmm 2.24.0 εκδίδεται. Το gtkmm 2.24.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.24 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm >= 2.4. Είναι μια έκδοση του gtkmm-2.4 API με προσθήκες API. Καταργεί κάποια API, βοηθώντας τους προγραμματιστές εφαρμογής να προετοιμάσουν το gtkmm 3.0.
 • 22 Σεπτεμβρίου 2010: το gtkmm 2.22.0 εκδίδεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.22.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.22 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm >= 2.4. Είναι μια έκδοση του gtkmm-2.4 API με προσθήκες API.
 • 29 Μαρτίου 2010: το gtkmm 2.20.0 και το glibmm 2.24.0 εκδίδονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.20.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.20 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm >= 2.4. Είναι μια έκδοση του gtkmm-2.4 API με προσθήκες API.
 • 22 Σεπτεμβρίου 2008: το gtkmm 2.14.0 εκδίδεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.14.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.14 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm 2.12, 2.10, 2.8, 2.6 και 2.4. Είναι μια έκδοση του gtkmm-2.4 API με προσθήκες API.
 • 14 Σεπτεμβρίου 2007: το gtkmm 2.12.0 και glibmm 2.14.0 εκδίδεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.12.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.12 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm 2.10, 2.8, 2.6 και 2.4. Είναι μια έκδοση του gtkmm-2.4 API με προσθήκες API.
 • Αύγουστος 2006: το gtkmm και το glibmm 2.10.0 εκδίδονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.10.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.10 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm 2.8 με προσθήκες API.
 • Σεπτέμβριος 2005: εκδίδονται τα gtkmm και glibmm 2.8.0, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.8.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.8 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm 2.6, με προσθήκες API.
 • Μάρτιος 2005: το gtkmm και το glibmm 2.6.0 εκδίδονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.6.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.6 και είναι API/ABI συμβατό με gtkmm 2.4 με προσθήκες API.
 • Απρίλιος 2004: το gtkmm και το glibmm 2.4.0 εκδίδονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του GNOME. Το gtkmm 2.4.0 πακετάρει νέο API στο GTK+ 2.4 και εγκαθίσταται παράλληλα με το gtkmm 2.2.
 • Ιανουάριος 2003: το gtkmm 2.2.0 εκδίδεται API/ABI συμβατό με gtkmm 2.0, με προσθήκες API.
 • Δεκέμβριος 2002: libglademm 2.0.0, gconfmm 2.0.0 και libgnomecanvasmm 2.0.0 εκδίδονται - αυτά τα APIs είναι παγιωμένα.
 • Οκτώβριος 2002: το gtkmm 2.0.0 εκδίδεται - το API είναι παγιωμένο.